Nu sätts Nordens elnät på prov.

Smart grid - intelligenta människor - robust energi.

Lokal elproduktion ändrar balansen.

Elektrifiering ökar behov av kapacitet.

Civila och militära hackare hotar näten.

Användare köper el på flera platser.

Nordens energisystem är under snabb omvandling, med ökade krav på hållbarhet, elektrifiering, tillgänglighet och säkerhet.

Robust Energy är en idé om ett robust och hållbart energisystem i Norden, som klarar distribuerad produktion och lagring, flexibel konsumtion och snabb anpassning till nya energislag.

Inom ramen för Robust Energy drevs under 2020 och 2021 undersökningar om nätbolagens behov i samband med energiomställningen. Denna verksamhet är avslutad.

Stort tack till alla som medverkat!